overzicht

Het afgelopen jaar was voor onze organisatie een jaar van groei. Niet alleen op het gebied van het aantal cursisten dat gestaag toenam in onze groepen. Ook de deelname aan onze opleiding door verschillende mannen en vrouwen in The Mechanic ™ en Amazon Fighting System ™ , zijn een succes. Allemaal mensen die reeds veel ervaring hebben, maar niet schromen om zichzelf te blijven onderzoeken en door onze conceptuele aanpak, de manier hebben gevonden om een evolutieve blauwdruk te ontwikkelen.

Even voor de duidelijkheid, Close Quarter Fighting System™ heeft totaal niets te maken met kravmaga. Een overduidelijk feit is dat alle cursisten die deelnemen aan de opleiding ‘The Mechanic ™’, exkravmaga of kravmaga instructeurs zijn. Deze beamen dat de concepten en principes die in Close Quarter Fighting System™ worden aangeleerd, niet terug te vinden zijn in hun stijl van kravmaga. Is deze stelling daar om iets negatief af te schilderen?

Neen, integendeel, er zijn geen goede of slechte methodes, maar als lesgever/coach in het ambacht van geweld, moet men zich de vraag stellen of datgene wat men zijn cursisten aanleert, wel bruikbaar is op het moment dat het er echt toe doet. Wij weten uit ervaring dat sommige zogenaamde experts van bepaalde federaties dit niks uitmaakt. Bewijskracht ligt in daden, en niet in woorden.

Wat ons echter het meest verontrust, is de tendens dat iedereen die zich een beetje bezig houdt met zelfverdediging, het concept van zelfverdediging en weerbaarheid verkoopt als simpel en makkelijk te leren. Ook termen en uitspraken zoals ‘weerbaarheidstechnieken’ en ‘alles op korte termijn in een aangename sfeer’ zijn in het jargon opgenomen. De enige reden om dit te doen, is enkel en alleen marketingtechnisch een insteek te creëren, om zo klanten te lokken door een vals veiligheidsgevoel naar voor te schuiven. Van integriteit ten opzichte van de werkelijkheid in het ambacht van geweld, is geen sprake.

Om deze reden wil onze organisatie zich distantiëren van dergelijke praktijken. Een logische denkoefening stemt tot nadenken.

  • Is tijdens de gewelddadige confrontatie in de ervaren adrenalinedump, sprake van grof motorisch of fijn motorisch reactief gedrag?

Uiteraard grof motorisch, dus de naar voor geschoven weerbaarheidstechnieken die een fijn motorische oorsprong vinden, zijn van geen enkele toepassing in deze context.

  • Het op korte termijn verkrijgen van vaardigheden in omgang met geweld, in een aangename ontspannen omgeving?

Stemt ook tot nadenken als je de vergelijking trekt met het leren autorijden. Hebt u dit ook voor mekaar gekregen in 3 lessen? Een aangename en ontspannen omgeving? Iedere cursist die bij ons zijn of haar mogelijkheden komt vergroten, heeft het over de onaangename ervaring die hij of zij heeft meegemaakt en had zeker geen ontspannen gevoel na de confrontatie op straat.

De besluitvorming is vanuit logisch standpunt, overduidelijk om aan de voorwaarden te voldoen in datgene wat men weerbaarheid en zelfverdediging noemt.

  • Enkel tijd en inspanning leveren, is niet de juiste insteek in het ambacht van geweld
  • De trainingsdoelstelling moet een specifiek en meetbaar resultaat bewerkstelligen
  • Enkel en alleen fysiek moe worden, is dus niet voldoende om tot het beoogde doel te komen
  • Zonder de psychologische fases te verbinden met de fysieke modaliteiten, is dit tijdverspilling

Wees kritisch in je zoektocht en heb je vragen of opmerkingen, stel ze gerust.

René Verheggen en Sascha Del Sal